Čo sa nám podarilo 2005

Prednáška TUR v Modre (pridané: 01. 03. 2006)

Prednáška pre celomestské stretnutie žiakov stredných škôl v Modre v areáli SVOŠ na tému Trvalo udržateľný rozvoj.

obrázok
obrázok

 

 
PARTNERSTVO (pridané: 01. 03. 2006)

Projekt pre podporu vzniku a pôsobenia siete dlhodobej partnerskej spolupráce na povznesenie regiónu a miestnej komunity prostredníctvom informačnej siete. Cyklus prednášok, seminárov, vydanie súvisiacich informačných materiálov - letákov.

 
Energia a jej sila (pridané: 28. 02. 2006)

Projekt finančne podporený Mestom Piešťany a uskutočnený v spolupráci s Mestskou knižnicou Piešťany a SEV Geopark Banská Štiavnica.

Semináre a informačné materiály.

 
Informačná výchova ako nástroj prevencie a riešenia problémov životného prostredia (pridané: 28. 02. 2006)
Projekt vzdelávacích aktivít v oblasti ekológie a environmentalistiky, finančne podporený Mestom Piešťany.

 
Udržateľný rozvoj miest (pridané: 26. 02. 2006)
Zapojili sme sa do projektu Udržateľny rozvoj miest a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav životného prostredia v mestách. Viac informácií v SPRAVE o projekte.

Udržateľný rozvoj miest - správa o účasti mesta v projekte - (doc súbor, 339 kB)
 
Naše Piešťany (pridané: 26. 02. 2006)

Projekt realizovaný pod vedením Viktora Nižňanského v spolupráci s MsK Piešťany a za podpory mesta Piešťany a Ministerstva školstva SR.

Viceprimátorka Ing. Pobjecká pri prednáške

 
Kolookruh Sĺňava (pridané: 26. 02. 2006)
Prebehli rokovania s Krajským úradom ŽP v Trnave a na ich základe sa nám podarilo získať výnimku KÚ ŽP zo Zakona 543/2002 a získali sme prakticky povolenie na zahájenie stavebnéo konania Kolookruhu.