"Každé mesto sa môže meniť..."

Naše projekty

Nápady pre mesto

Projekt pre rozvoj občianskej spoločnosti. Príležitosť pre každého občana zapojiť sa do rozvoja svojho mesta. Vlastným nápadom, hlasovaním o nápadoch iných občanov, komentovaním. On line prieskum verejnej mienky o rozvoji mesta.

Stromy Piešťan

V spolupráci s Mestom Piešťany, Mestskou knižnicou v Piešťanoch, s autorom textov Evou Wernerevou a fotografom p.Škornákom...

Kolookruh Sĺňava

V roku 2008 sa podarilo vďaka podpore Mesta Piešťany vybudovať 1.úsek (Krajinský most - Lodenica) v hodnote priobližne 5,5 mil. SK.

Naše Piešťany

Projekt je pokračovaním iniciatívy uskutočnenej v rámci projektu Piešťanské fórum a vzdelávacie aktivity...
Cena Slovenskej republiky za krajinu 2014.
Naša nezisková organizácia bola nominovaná na Cenu SR za krajinu 2014 vďaka projektu Kolookruh. Teší nás, že v konkurencii zaujímavých projektov obcí a organizácii tretieho sektora v SR sme mohli spropagovať náš spoločný projekt s Mestom Piešťany a dôstojne tak reprezentovať Piešťany. Spomedzi všetkých zúčastnených finalistov súťaže dosahuje náš projekt najvyššiu návštevnosť.  Cenu získala obec Liptovská Teplička za obnovu historického obrazu krajiny terasovitými úpravami pasienkov.

Ročné obdobia