Čo sa nám podarilo - 2001

Návrh pre Mesto Piešťany (pridané: 25. 02. 2005)
Návrh pre Mesto Piešťany- Kolookruh Sĺňava z 19.12.2001 viď nákres
 

Prednáška Viliama Vavru pre študentov Gymnázia (pridané: 25. 02. 2005)
Prednáška Viliama Vavru pre študentov Gymnázia Piešťany na tému: Globalizácia a jej dôsledky pre človeka - 13.12.2001
 

Stanovisko k výstavbe HM TESCO Piešťany (pridané: 25. 02. 2005)
Stanovisko k výstavbe HM TESCO Piešťany
 

Pripomienky k MUSES SU Piešťany (pridané: 25. 02. 2005)
Pripomienky k MUSES SU Piešťany z 7.9.2001
 

Príspevok do časopisu Radnica Piešťany (pridané: 25. 02. 2005)
Príspevok do časopisu Radnica Piešťany z 6.8.2001
 

Návrh na riešenie prístupových komunikácií (pridané: 25. 02. 2005)
Návrh na riešenie prístupových komunikácií k hotelu Slovan a na vymedzenie nových hraníc Mestského parku v Piešťanoch zo 5.8.2001
 

Návrh projektu VEDMA (pridané: 25. 02. 2005)
Návrh projektu VEDMA pre mesto Piešťany 27.5.2001
 

Návrh rokovacieho poriadku (pridané: 25. 02. 2005)
Návrh rokovacieho poriadku pre Mestské Zastupiteľstvo Piešťany 27.5.2001
 

Pripomienky n.o. k UPN CMZ (pridané: 25. 02. 2005)
Pripomienky n.o. k UPN CMZ mesta Piešťany 26.1.2001
 

Pripomienky n.o. k UPN CMZ (pridané: 25. 02. 2005)
Pripomienky n.o. k UPN CMZ mesta Piešťany 25.1.2001