Čo sa nám podarilo - 2000

Pripomienky n.o. k UPN CMZ (pridané: 25. 02. 2005)
Pripomienky n.o. k UPN CMZ mesta Piešťany 9.12.2000
 

Kam s kultúrou v Piešťanoch (pridané: 25. 02. 2005)
10/2000  Výsledky ankety Kam s kultúrou v Piešťanoch
 

Jednania s p. riaditeľom Povodia Váhu Piešťany (pridané: 25. 02. 2005)
9/2000 začali sme jednania s p. riaditeľom Povodia Váhu Piešťany a predstaviteľmi mesta za účelom umožnenia prístupu - priechodu a bicyklového prejazdu cez hať Sĺňava pre verejnosť s perspektívou povrchovej úpravy trasy Kolokruhu Sĺňava (bicykle, kolieskové korčule apod.) a organizovania podujatí

 
Film s protidrogovou témou (pridané: 25. 02. 2005)
9/2000 začali sme s prípravou k tvorbe hraného 16 mm filmu s protidrogovou témou režiséra Hulmana
 

Kam s kultúrou v Piešťanoch (pridané: 25. 02. 2005)
9/2000 - prebieha anketa Kam s kultúrou v Piešťanoch, ktorú organizujeme v spolupráci s Mestom Piešťany. Zabezpečujeme zber, spracovanie a vyhodnotenie dát. Vyhodnotenie bude do 31.10.2000.

 
Piešťanské zrkadlo (pridané: 25. 02. 2005)
7/2000 - predložili sme p. viceprimátorovi mesta Piešťany návrh spolupráce pri zorganizovaní anketovej akcie Piešťanské zrkadlo. Návrh obsahoval 20 aktuálnych tém z rôznych oblasti života nášho mesta . Z nich bolo po dohode vybraných 11, ktoré by sa mali postupne uskutočniť.