Vydavateľské aktivity

  1. Občan v samospráve - informačný materiál pre zlepšenie informovanosti občanov (partnerská spolupráca žiadateľa, MsK, ICM, MsÚ)
  2. Mesto a životné prostredie - informačný materiál pre zlepšenie informovanosti občanov v oblasti životného prostredia, odpadovom a vodnom hospodárstve, udržiavanie čistoty v obci (partnerská spolupráca žiadateľa, MsK, MsÚ)
  3. Informačný servis pre podnikateľov - katalóg služieb, podnikateľských subjektov na území mesta, blízkeho regiónu (partnerská spolupráca MsÚ, PIC)
  4. Tretí sektor slovom i obrazom - informačný materiál o n.o. a občianskych združeniach v regióne (partnerská spolupráca žiadateľa, PIC, ICM)
  5. Vyber si svoju školu - informačný materiál pre mladých ľudí (partnerská spolupráca MsÚ, MsK, ICM, štátna správa)
  6. Práva spotrebiteľov na cestách - cezhraničné turistické informácie (partnerská spolupráca PIC a ZSS - pobočka Piešťany)
  7. Informátor pre občanov - spravodaj o činnosti žiadateľa a partnerov pre občanov, informácie o projekte a jeho jednotlivých
  8. Chráňme si náš svet - Informačný materiál o globalizácii – objasnenie pojmu globalizácia, jej priaznivé a nepriaznivé dôsledky, odporúčaná literatúra na tému globalizácia. Projekt podporený mestom Piešťany
  9. Trvalo udržateľný rozvoj - Vysvetlenie pojmu, zásady TUR vychádzajúce z Deklarácie zo Summitu Zeme v Rio de Janeiro 1992, informácie o summite v Johannesburgu 2002, dokument Agenda 21- program TUR pre 21. storočie, jeho realizácia na Slovensku, dôležité kontakty. Projekt podporený mestom Piešťany

 obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok obrázok