Energia a jej sila

projekt finančne podporený Mestom Piešťany

Organizátori:
Mestská knižnica v Piešťanoch, SEV Geopark Banská Štiavnica, ProPolis n.o.

Interaktívna diskusia pre žiakov 2. stupna ZŠ (zučastnili sa žiaci ZŠ M.R.Štefánika v počte 75)

Aktivity projektu:
- seminár  9.12.2005 o 10.00h v MsK
PREČO POTREBUJEME OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE?
- Energia v našom živote a jej spotreba 
- Fosílne palivá (ropa, zemný plyn a ich rezervy na Zemi)
- Ekologické dopady využívania energie
- Sociálne, politické a ekonomické problémy
- Alternatívne zdroje energií - slnečná energia, biomasa, biopalivá
- Veterná, vodná a geotermálna energia
- Doprava a znečisťovanie životného prostredia

- vydanie informačného letáku Energia a jej sila
- nákup literatúry na danú tému do fondov MsK

Projekt bude pokračovať aj v roku 2006 a bude sa zaoberať obnoviteľnými zdrojmi energie, ekologickým bývaním, a pod. Súčasťou projektu bude vydanie informačného materiálu o tepelných čerpadlách (autor V. Vavro)

Sekcia nemá žiadne články.