Naše aktivity v rámci skupiny PN mesto bez stresu 2034

Kniha Piešťany 2034

Založenie Stálej konferencie - Piešťany 2034 - mesto bez stresu

Úpadok miest a Piešťany

Pocitová mapa Piešťan

Letisko Piešťany

Viacúčelová športová hala v Piešťanoch

Cestovný ruch v Piešťanoch

Letisko značky Prepáčte

Lúčne trávniky

pozn.: Všetky naše návrhy pre rozvoj mesta Piešťany  zasielame poslancom mestského zastupiteľstva, primátorovi, viceprimátorovi, prednostke mestského úradu a môžete ich nájsť aj  na facebook adrese @pnmbs - Piešťany mesto bez stresu. Poteší nás každá vaša reakcia.