Pracovná skupina projektu

Bola  vytipovaná skupina mladých ľudí:
- účastníci prednášok
- aktívni mladí ľudia

Spôsob výberu:
- kontakt cez zástupcov jednotlivých škôl
- priame oslovenie
- komunikácia s MsÚ

Úloha skupiny:
- príprava, pripomienkovanie, implementácia konkrétneho projektu (opatrenia) spoločne  
  vybraného zo Stratégie rozvoja mesta mladými ľuďmi
- rozdanie súhrnu opatrení zo stratégie všetkým 30
- uskutočnenie prieskumu: " Čo si mladí prajú, čo si myslia" ?., rozdeliť podľa pohlavia
- vyhodnotenie prieskumu vybranou skupinou a na základe výsledkov vytipovanie projektu  (opatrenia zo stratégie). Ak tam také opatrenie nie je, doplnenie stratégie.
- spracovanie projektu, vrátane financovania, za pomoci odborníkov (ak nie sú medzi nami, vtiahnutie iného) 

Otázky do prieskumu:1. Aká aktivita je vám najbližšia2. Aké priestory sú pre vami uprednostnené aktivity vhodnejšie3. Prečo ste súčasťou určitej skupiny (kliky)4. Komu dôverujete najviac5. Kde sa oplatí najviac angažovať, ak chcete predstaviť určitú vec