Kolookruh Sĺňava

Rok 2018.

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sme vykonali v tomto roku v prospech kolookruhu minimum. Od počiatku - 2002 sme preinvestovali 53894 €

Rok 2017

Vykonávali sme iba štandardnú údržbu kolookruhu.

Rok 2016

Opravili sme zábradlie, investovali sme takmer4000 €.

Rok 2015

Investícia do Kolookruhu bola na úrovni minulého roku, vandali nám zdemolovali donorské zábradlie pod Krajinským mostom.

Rok 2014

Do údržby sme investovali 148 €.

Rok 2013

Ku koncu roku celková suma výdavkovej našej n.o. na Kolookruh dosiahla 45 365 €.

Rok 2012

Na troch príjazdových rampách Kolookruhu, na jeho prvom úseku (Krajinský most - Lodenica) sme vysadili trvalé okrasne kriky a dreviny a začali sa o ne pravidelne starať.

Rok 2010

V roku 2010 sme vymenili zábradlie pod Krajinským mostom za nové, nerezové a osadili na ňom tabulu s menami všetkých, ktorí prispeli na výstavbu Kolookruhu.

Rok 2008

Važení občania za rok 2008 ste nám pomohli príspevkom 2 % dane z príjmu na Kolookruh a ostatne naše aktivity sumou 376 tis. Sk. Veľmi pekne Vám ďakujeme.

V tomto roku sa podarilo vďaka podpore Mesta Piešťany vybudovať 1.úsek (Krajinský most - Lodenica) v hodnote priobližne 5,5 mil. SK.

 

Rok 2007

Vážení občania, s radosťou môžeme konštatovať, ze v rámci projektu KOLOOKRUH v spolupráci s Mestom Piešťany podarilo vybudovať III. a IV. úsek okruhu. Vzhľadom na investičnú náročnosť predpokladáme aj v budúcnosti ďalšiu etapovitú výstavbu.

Ďakujeme všetkým za ochotu a pomoc a takisto všetkým prispievateľom za 2 % dane z príjmu. V roku 2007 ste na náš projekt prispeli sumou 170 tis. SK. 

článok KolookruhSekcia nemá žiadne články.


Projekt KOLOOKRUH - Stručný popis projektu KOLOOKRUHu. (doc súbor, 1522 kB)