Rieka ako živý organizmus

Hlavný organizátor: Občianske združenie TATRY

Termín konania: 14.12.2005 (streda), 8.30 hod.

Miesto konania: Mestská knižnica Piešťany, Školská 19

Cieľová skupina: 
- pedagógovia zo základných a stredných škôl
- vedúci  záujmových krúžkov a dobrovoľníckych skupín
- aktívni žiaci zo základných a stredných škôl, aktivisti MVO a pod.

Obsah seminára:
- Základné pohľady na vodu a vodný tok - minulosť, prítomnosť a budúcnosť vody
- Určovanie makroskopických bezstavovcov - indikátory čistoty vodného toku a Trentov index biologickej aktivity vo vodnom toku
- Mapovanie tzv. divokých skládok odpadov, mapovanie inváznych rastlín., mapovanie brehových porastov 
- Obnova brehových porastov, ďalšie aktivity v prospech povodia, čo je adopcia toku?

Lektor: Mgr. Rudolf PADO   

Účastník získal:- Metodický materiál "Rieka ako živý organizmus" (metodické texty a pracovné listy)- Praktické informácie o tom, ako používať pracovné listy a aké aktivity je možné realizovať pri rieke- Informácie o možnostiach zapojenia školy (skupiny) do "adopcie toku"- Na základe prihlášky a vypísania objednávky v nej uvedenej má možnosť zakúpiť si priamo na mieste publikácie OZ TATRY

obrázok obrázok