Edičná činnosť

1) Naše mesto a životné prostredie - informačný materiál pre zlepšenie informovanosti mladých ľudí v oblasti životného prostredia, odpadovom a vodnom hospodárstve, o udržiavaní čistoty v meste a pod.(Materiál aktualizovaný o výsledky z vyhodnotenia projektu Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav životného prostredia v mestách.)

2) Chráňme si náš svet. Informačný materiál o globalizácii.

3) Trvalo udržateľný rozvoj

4) Chránený areál Sĺňava. Edícia Zelené dominanty. (v sl. a nem. jazyku vo farbe)

Informačné materiály boli vytlačené na recyklovanom papieri, vo formáte A4 a A3 a v tvare skladačky a pre záujemcov sú k dispozícii v Mestskej knižnici v Piešťanoch.