2003

GarantPlán
Rozpočet 2003
Rozpis plánovaných príjmov a výdavkov pre rok 2003.

Rozpočet na rok 2003 - (rtf súbor, 25 kB)

VV2003
WWW
Prevádzkovanie www.propolis.sk.
VV2003
Príspevky
Publikovanie článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
všetci2003
Kolookruh Sĺňava
Výkon prác podľa objemu získaných zdrojov a harmonogramu projektu.
VV1-12/2003
Prednášky
Na témy Globalizácia, Trvalo udržateľný rozvoj a Decentralizácia verejnej správy pre žiakov stredných a základných škôl z regiónu.
VV a VN1-12/2003
Piešťanské fórum 2003
Usporiadanie diskusných podujatí k aktuálnym problémom mesta: centrum mesta, potok Dubová, káblová TV, rozpočet mesta, organizácia kultúry v meste, corporate identity mesta.
VN2-12/2003
Zorganizovanie kampane na podporu projektu Kolookruh Sĺňava Piešťany
Vypracovanie a distribúcia letáku k venovaniu 1 % dane na projekt, publikovanie článkov v miestnych periodikách, poskytovanie rozhovorov v médiách.
VV1-4/2003