2002

GarantPlán
Rozpočet 2002
Rozpis očakávaných príjmov a výdavkov pre rok 2002.

Rozpočet na rok 2002 - (rtf súbor, 25 kB)

VV2002
WWW
Prevádzkovanie www.propolis.sk
VV2002

Príspevky
Publikovanie článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
všetci2002

Kolookruh Sĺňava
Výkon prác podľa objemu získaných zdrojov a harmonogramu projektu.
VV6-12/2002

Prednášky
Na témy Globalizácia a Trvalo udržateľný rozvoj pre žiakov stredných a základných škôl z regiónu.
VV1-12/2002

Piešťanské fórum
Usporiadanie 2. ankety na aktuálne problémy mesta + vyhodnotenie + zverejnenie výsledkov a zorganizovanie 11 diskusných fór občanov a predstaviteľov mesta na dané témy.
VN2-12/2002

Zorganizovanie kampane na podporu projektu Kolookruh Sĺňava Piešťany
Vypracovanie a distribúcia letáku k venovaniu 1 % dane na projekt, publikovanie článkov v miestnych periodikách, poskytovanie rozhovorov v radíach, TV a pod.
VV1-4/2002