2001

GarantPlán
Rozpočet 2001
Rozpis plánovaných príjmov a výdavkov pre rok 2001.

Rozpočet na rok 2001 - (rtf súbor, 12 kB)

VV2001
Zber odpadu
Zorganizovanie zberu odpadu po silvestrovskom ohňostroji a nečistôt v ostatných lokalitách mesta.
4/2001

Vypracovanie projektu PIC/VEDMA
Návrh pre mesto Piešťany na vybudovanie a prevádzku piešťanského informačného strediska.
PM2001

Py v 21.st.
vydanie a distribúcia publikácie Piešťany v 21. Storočí o predpokladanom vývoji v našom regióne podľa A21. – dľa podmienok Grantu
VV2001

WWW
prevádzkovanie www.propolis.sk
VV2001

MATRA-KAP
Spolupráca pri tvorbe hraného 16 mm filmu s protidrogovou témou režiséra Hulmana – pokračovanie z roku 2000.
IK8/2001

Kolonádový most
Návrh projektu pre obnovenie pôvodnej funkcie kolonádneho mostu podľa zámeru architekta Beluša.
LK2001

Príspevky
Publikovanie článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
všetci2001

Py Zrkadlo II.
Usporiadanie 2. ankety na aktuálne problémy mesta + vyhodnotenie + zverejnenie výsledkov.
VV9/2001

Návrh rokovacieho poriadku MsZ
Vypracovanie návrhu, predloženie MsZ, vypracovanie Rok. poriadku za účelom skrátenia neúnosnej dľžky rokovaní.
VV4/2001