2000

GarantPlán
Kolonádny most
Návrh projektu pre obnovenie pôvodnej funkcie kolonádneho mostu podľa zámeru architekta Beluša
LKod 11/2000
Výstava v Amfiteátri
Usporiadanie výstavy fotografií p. Dušana Knappa o Rumunsku v amfiteátri
LKod 10/2000
Kolookruh Sĺňava
Sprístupnenie priechodu a bicyklového prejazdu cez hať Sĺňava s perspektívou povrchovej úpravy trasy a organizovania podujatí
RHod 10/2000
Ambulantný predaj
Vypracovanie návrhu koncepcie pre výkon ambulantného predaja na mimo trhových miestach za účelom podpory cestovnému ruchu
VNod 9/2000
Piešťany v 21.storočí.
Vydanie a distribúcia publikácie Piešťany v 21. Storočí o predpokladanom vývoji v našom regióne podľa A21.
VVod 11/2000
WWW
Zriadenie a prevádzkovanie www.propolis.sk
VV, LKod 8/2000
MATRA-KAP
Spolupráca pri tvorbe hraného 16 mm filmu s protidrogovou témou režiséra Hulmana
RHod 8/2000
vzorové postupy MsZ
Vytvorenie doporučených postupov pre MsZ a MR pri riadení a rozhodovaní o regióne
VNod 8/2000
Príspevky
Publikovanie článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy
všetci partneripriebežne
Piešťanské Zrkadlo
Seriál 11 dvojkolových ankiet na aktuálne občianske témy vo vybraných médiách a na Internete
VV7/2000 - 7/2001
predstavenie ProPolisu MsZ, primátorovi, verejnosti
Vystúpenie na zasadnutí MZ, oznam pre PRevue, AB a PT, Radnica
VV6 - 12/2000