2009

GarantPlán
Rozpočet 2009
Plán príjmov a výdavkov na rok 2009.
Rozpočet na rok 2009 - Plán príjmov a výdavkov. (rtf súbor, 31 kB)
vv2009
Podpora
Podpora aktivít iných n.o. a iných občianskych foriem zapájania sa do verejného života.
Viktor Nižňanský2009
Príspevky
Publikovanie názorov, článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
všetci2009
Pripomienkovanie
Pripomienkovanie relevantných dokumentov a opatrení mesta predstaviteľmi našej n.o.
všetci2009
Kolookruh Sĺňava
Zorganizovanie kampane (2%) v prospech Kolookruhu a ostatných aktivít n.o.. Spolupráca s MsÚ pri výstavbe.
vv2009