2008

GarantPlán
Rozpočet 2008
Plán príjmov a výdavkov na rok 2008.

Rozpočet na rok 2008 - Plán príjmov a výdavkov. (rtf súbor, 31 kB)

vv2008
Podpora
Podporovanie aktivít, podujatí, udalostí v oblasti pôsobenia n.o. za účelom rozvoja kultúrnych hodnôt regiónu.
Viktor Nižňanský2008

Príspevky
Publikovanie názorov, článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
všetci2008

Pripomienkovanie
Priebežné pripomienkovanie dokumentov a aktivít týkajúcich sa oblasti pôsobenia n.o. ProPolis.
všetci2008

Vybudovať akupresúrny chodník
Vypracovať projekt, schválenie na MsÚ a vybudovanie akupresúrneho chodníka v mestskom parku, ako vhodnú atrakciu a užitkovú hodnotu pre občanov a návštevníkov mesta.
vv2008

Aktualizácia www stránky
Prevádzkovanie a priebežná aktualizácia www stránky n.o. ProPolis.
vv2008

Kolookruh Sĺňava
Realizovať kampaň na získanie príspevkov z 2 % dane z príjmu pre pokračovanie výstavby Kolookruhu.
vv2008