Čo chceme dosiahnuť - 2007

GarantPlán
Pripomienkovanie
Pripomienkovanie relevantných dokumentov a opatrení mesta predstaviteľmi našej n.o.
Vavro2007

Príspevky
Publikovanie názorov, článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
Vavro2007

Aktualizácia www stránky
Prevádzkovanie a priebežná aktualizácia www.propolis.sk.
Vavro2007

Prednášky
Prednášky na tému Globalizácia a Trvalo udržateľný rozvoj - pre žiakov stredných škôl a na tému Ekologické vykurovanie - tepelné čerpadlá..
Vavro2007

Kolookruh Sĺňava
Zorganizovanie kampane (2%) v prospech Kolookruhu. Spolupráca z Mestom Piešťany vedúca k uzatvoreniu zmluvy s Povodím Váhu Piešťany. Zabezpečovať zdroje na výstavbu Kolookruhu. Realizácia stavby podľa finančných zdrojov. Zorganizovanie súťaže o dodávateľa stavby.
Vavro2007

Rozpočet 2007
Rozpočet n.o. na rok 2007.

Rozpočet 2007 - (rtf súbor, 31 kB)

VV2007