Čo chceme dosiahnuť - 2006

GarantPlán
Rozpočet 2006
Rozpis očakávaných príjmov a výdavkov pre rok 2006.

Rozpočet na rok 2006 - (rtf súbor, 30 kB)

VV2006
Kolookruh Sĺňava
Zorganizovanie kampane (2%) v prospech Kolookruhu. Získanie Územného rozhodnutia pre započatie realizácie výstavby. Vypracovanie Vykonávacieho projektu. Zorganizovanie súťaže o dodávateľa stavby.
Vavro2006

Prednášky
Prednášky na tému Globalizácia a Trvalo udržateľný rozvoj - pre žiakov stredných škôl.
Vavro2006

Aktualizácia www stránky
Prevádzkovanie a priebežná aktualizácia www.propolis.sk.
Vavro2006

Príspevky
Publikovanie názorov, článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
všetci2006

Pripomienkovanie
Pripomienkovanie relevantných dokumentov a opatrení mesta predstaviteľmi našej n.o.
všetci2006