2005

GarantPlán
Rozpočet 2005
Rozpis očakávaných príjmov a výdavkov pre rok 2005.

Rozpočet na rok 2005 - (rtf súbor, 31 kB)

VV2005
Ziskať grant na projekt PARTNERSTVO
Podpora vzniku a pôsobenia siete dlhodobej partnerskej spolupráce na povznesenie regiónu a miestnej komunity prostredníctvom informačnej siete - pokračovanie.
Margita Galová2005
Piešťanské FÓRUM
Zorganizovať diskusné fóra občanov a predstaviteľov mesta na tému stratégie rozvoja mesta a plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Viktor Nižňanský3-12/2005
Pripomienkovanie
Pripomienkovanie relevantných dokumentov a opatrení mesta.
všetci2005
Príspevky
Publikovanie článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
všetci2005
Aktualizácia www stránky
Prevádzkovanie a aktualizácia www.propolis.sk.
VV2005
Kolookruh Sĺňava
Výkon prác podľa objemu získaných zdrojov a harmonogramu projektu.
VV, ZP2005
Prednášky
Na témy Globalizácia a Trvalo udržateľný rozvoj pre žiakov stredných a základných škôl z regiónu.
VV2005
Zorganizovanie kampane na podporu projektu Kolokruh Sĺňava Piešťany
Vypracovanie a distribúcia letáku k venovaniu 2 % dane na projekt, publikovanie článkov v miestnych periodikách, poskytovanie rozhovorov v médiách.
VV, ZP,
NZ, JŠ
1-4/2005