2004

GarantPlán
Rozpočet 2004
Rozpis plánovaných príjmov a výdavkov pre rok 2004.

R - (img súbor, 4 kB)

Rozpočet na rok 2004 - (rtf súbor, 29 kB)

VV2004
Príspevky
Publikovanie článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy
všetci2004

Kolokruh Sĺňava
Výkon prác podľa objemu získaných zdrojov a harmonogramu projektu
VV, ZP2004

WWW
prevádzkovanie www.propolis.sk
VV
2004

Prednášky
Na témy Globalizácia a Trvalo udržateľný rozvoj pre žiakov stredných a základných škôl z regiónu
VV2004

Vízia pre mesto Piešťany
Aktívna účasť aktivistov n.o. na príprave Stratégie mesta Piešťany
VN,VV2004

Piešťanské fórum 2004
Zorganizovania diskusných fór občanov a predstaviteľov mesta
VN3-12/2004

Zorganizovanie kampane na podporu projektu Kolokruh Sĺňava Piešťany
Vypracovanie a distribúcia letáku k venovaniu 2 % dane na projekt, publikovanie článkov v miestnych periodikách, poskytovanie rozhovorov v médiách
VV,ZP1-4/2004