2014

GarantPlán
Plán príjmov a výdavkov na rok 2014.
VV2014
Pripomienkovanie
Pripomienkovanie relevantných dokumentov a opatrení mesta predstaviteľmi našej n.o..
VV1-12/2014
Podpora
Podpora ostatných občianskych aktivít v regióne n.o. v súlade so zameraním ProPolis n.o..
VV1-12/2014
Prispevky
Publikovanie názorov, článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
VV1-12/2014
Kolookruh Slnava
Zorganizovanie kampane (2%) v prospech Kolookruhu a dalších aktivít n.o.. Spolupráca s MsÚ pri udrzbe.
VV4-10/2014