2013

GarantPlán
Plán príjmov a výdavkov na rok 2013.
VV2013
Pripomienkovanie
Pripomienkovanie relevantných dokumentov a opatrení mesta predstaviteľmi našej n.o..
VV1-12/2013
Podpora
Podpora ostatných občianskych aktivít v regióne n.o. v súlade so zameraním ProPolis n.o..
VV1-12/2013
Prispevky
Publikovanie názorov, článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
VV1-12/2013
Kolookruh Slnava
Zorganizovanie kampane (2%) v prospech Kolookruhu a dalších aktivít n.o.. Spolupráca s MsÚ pri udrzbe.
VV4-10/2013

Garant Plán Rozpočet 2013 Plán príjmov a výdavkov na rok 2013. VV 2013 Pripomienkovanie Pripomienkovanie relevantných dokumentov a opatrení mesta predstaviteľmi našej n.o.. VV 1-12/2013 Podpora Podpora ostatných občianskych aktivít v regióne n.o. v súlade so zameraním ProPolis n.o.. VV 1-12/2013 Prispevky Publikovanie názorov, článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy. VV 1-12/2013 Kolookruh Slnava Zorganizovanie kampane (2%) v prospech Kolookruhu a dalších aktivít n.o.. Spolupráca s MsÚ pri udrzbe. VV 4-10/2013