2012

GarantPlán
Rozpočet 2012
Plán príjmov a výdavkov na rok 2012.
VV2012
Pripomienkovanie
Pripomienkovanie relevantných dokumentov a opatrení mesta predstaviteľmi našej n.o..
VV1-12/2012
Podpora
Podpora ostatných občianskych aktivít v regióne n.o. v súlade so zameraním ProPolis n.o..
VV1-12/2012
Prispevky
Publikovanie názorov, článkov a komentárov v miestnych médiách na aktuálne témy.
VV1-12/2012
Kolookruh Slnava
Zorganizovanie kampane (2%) v prospech Kolookruhu a dalších aktivít n.o.. Spolupráca s MsÚ pri udrzbe.
VV4-10/2012