Správna rada

Viktor Nižňanský
Lívia Gažová
Viliam Vavro