Správna rada

Viktor Nižňanský

Roman Hronský

Viliam Vavro