Dozorná rada

Peter Tremboš - predseda

Eva Wernerová - člen

Sia Kováčová - Šúšorová - člen