Dozorná rada

Eva Wernerová - predseda
Mattias Arnould - člen